Raadiopiire-paigaldamine ja näidisjoonised


Enne raadiopiirde üles seadmist on soovituslik teha paigaldusjoonis või mõelda läbi kust saate/soovite juhet vedada. Antennijuhtme võib kinnitada olemasoleva aia külge (sobivaim kõrgus on lemmiku turja kõrgus maapinnast),matta 2-4cm sügavusele pinasesse või jätta lihtsalt maapinnale. Sissesõidu teede juures paigaldada juhe plastikust veetoru sisse. Selliselt on see kaitstud võimalike kahjustuste eest.

Antennijuhtme paigaldmisel kehtib põhimõte „topeltjuhe katkestab signaali”. Antud funktsioon võimaldab saatja paigaldada vooluvõrku/hoonesse, mis ei asu krundi piiril ning piirata ala sisse jäävaid objekte.

Detailsem paigaldamise info on toodud kasutusjuhendites.


Näidisjoonised võimalike paigaldusviiside kohta:


raadiopiire koerale- paigaldamise näidisjoonised


Paigaldusvideo:


Märkus: Saatjatele tootjate poolt ettenähtud minimaalne töötemperatuur on -15 kuni -200C. Seega tuleks saatja Eesti tingimustes võimalusel paigaldada siseruumidesse (mitte varikatuse alla nagu videos näidatud). Juhul, kui teil selleks võimalus puudub võib saatja talveks paigaldada ka kivivillaga soojustatud kappi. Eelistatult paigaldada saatja siseruumidesse.


Loe lisaks:

Raadiopiirde tööpõhimõte
Mida on vajalik teada enne raadiopiirde süsteemi valimist
Raadiopiire koerale – kuidas valida sobilik?
Klientide kogemuslood